هَون

هَون
عدنان مرادیشنبه 17 آبان 1393 | 9 سال پیشکوهستاهای برف گیر یکی از زیباترین صحنه های طبیعی در هر جای جهان هستند. شهرسستان پاوه به علت قرار داشتن در بین مجموعه ای از رشته کوه ها دارای بیشترن قلّه و رشته کوه در استان کرمانشاه می باشد. یکی از این رشته کوه ها رشته کوه شاهو می باشد که با داشتن ده ها قلّه از ویژگی خاصی برخوردار است. زاز یکی از این قله هاست که مشرف به شهر پاوه در جنوب و در شرق به رودخانه سیروان و منطقه ژاورود و در جنوب غربی به روستای زیبای نجار قد علم نموده است. هَون یکی از قله های زیبای این مجموعه هنگام غروب آفتاب منظره خاصی به خود گرفته و بیش از پیش زیباست.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهپاوهزاز991 بازدید
بابک عدنان عزیز، لطفا موقعیت آنرا بر روی نقشه مشخص فرمایید. سپاسچهارشنبه 19 آذر 1393 | 8 سال پیش