سد زرین گل علی آباد

سد زرین گل علی آباد
سذ زرین گل علی آباد گلستان در مسیر پارک جنگلی کبود بال با نمایی بسیار زیباحسن | شنبه 3 آبان 13931063 بازدید
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com