طبیعت گردی روستای -متروکه داغکندی- شهرستان ساوه

طبیعت گردی روستای -متروکه داغکندی- شهرستان ساوه
محمد رفیعیدوشنبه 10 شهريور 1393 | 9 سال پیشطبیعت گردی روستاهای اطراف آقداش"ارتفاعات روستای زیبای داغکندی" باسلامی به پاکی طبیعت به دوستان باصفا بهاررسیدودوستان طبیعت گرد دوباره گردهم جمع شدن تادگرباردراین فصل زیبای بهشتی در دشت ودمن همراه وهم دل گشت وگذاری داشته باشندبه مناطقی زیباوبکرکه بیاد ماندنی بود ... در سفر همراه میشویم با شما دوستان در یک سفربه ارتفاعات روستای زیبای داغ کندی... روستای داغکندی ازتوابع شهرستان ساوه استان مرکزی بخش نوبران ازقسمت جنوب به روستای قارلوق وازجنوب غربی به روستای قلعه گزل دره ازسمت شرق به روستای ورگبار واز سمت شمال غربی به روستای چارهات...منتهی میشود در سحر گاه 25اردیبهشت1393 به همراه دوستان همنوردراهی این منطقه بکر ورویایی شدیم ...دوستان همراه آقاعزیز/احمد/محمد/یعقوب/موسی/من را همراهی میکردند. بعلت اینکه بتوانیم از حداکثر زمان استفاده مفید کنیم مسیر حرکت را تا نزدیکیهای روستای داغکندی با ماشین رفتیم تا پای کوه...که میبایست بعداز روستای شاه باغی پس از گذشتن از جاده منتهی به امام زاده سلطان سید محمود(روستای شاه باغی) در جاده اصلی هنگام رسیدن به بستر رودخانه نزدیک قلعه گزل دره سمت راست در میان رودخانه جاده ای خاکی ما به سمت شمال هدایت میکرد. این جاده تا 30 الی 40 متر در بستر رودخانه بود سپس در کناره شیب راه به سمت کوه پایه شمال روستای شاه باغی ادامه راه دادیم...جاده خاکی وهمواره بوداما در بعضی مسیرهاهنگام عبور از پیچ دره ها میبایست توقف کامل میکردیم وبا احتیاط طی طریق میشد...با گذر از چند دره وتپه وپیچ های منتهی به رودخانه کم کم طبیعت زیبای روستای متروکه داغکندی نمایان شد در نزدیکی روستاکه نام محلی آن تندرلی بود...در کف رودخانه ماشینهارا پارک کردیم وسپس با آماده شده دوستان جهت رفتن به ارتفاعات وگشت گذار در منطقه داغ کندی شروع به حرکت کردیم ارتفاعات زیبای علمدارقبری/قاراچانقول/تا پشت ساروقیه /قنبربولاغی/باغ جوغاز/در این فصل زیبایی دوصد چندانی دارد آواز پرندگان ورویش گیاهان دارویی/گلهای رنگارنگ در این منطقه که در کمتر مکانی دیده میشود خستگی راه را برایمان بی اثر میکرد ...پس از ساعتها گشت وگذار از کوهها وقلل ودرههای پراز درخت کم کم بریک استراحت وصرف نهار خودمان را آماده کردیم وبه مرکز روستا که چند بنای ساده که در میان خرابه های قدیمی ساخته شده بود بچه ها کوله بار خود را در این مکان گستراندن تا کمی استراحت کنیم ..یکی از مردان قدیمی که برای تجدید وترمیم خانه مخروبه خود به این مکان آمده بود وباروحیه وپرانرژی از گذشته این مکان زیبا برایمان گفت:از گذشته ای که خاطراتش بسان بناهایی بودکه در میان تلی از خاک این روستای مظلوم ومتروک...مارا به گذشته دور میبرد...چه غم انگیز بود خاطرات مردانی که تنها برای امرار معاش چه سختیها تحمل کردند و...دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامرکزیکلید‌واژهطبیعتگردیروستایمتروکهداغکندیشهرستانساوه2626 بازدید
عبدل این یعنی هیجان و ارامش سه‌شنبه 19 اسفند 1393 | 9 سال پیش