نابودی تاریخ،زبان و فرهنگ ایران زمین را به تماشا نشسته ایم

نابودی تاریخ،زبان و فرهنگ ایران زمین را به تماشا نشسته ایم
(بنایی تاریخی در روستای زیبای لکان) دوام ایران ما را به فکر می اندازد آیا ما در باختر خواهیم توانست مانند ایران سه هزار سال زندگی کنیم؟(مورتن) چه رویداد تلخی بر میراث فرهنگی ما رفته است که ما آداب،رسوم،سنن،فرهنگ و میراث کهن نیاکانمان را به بوته فراموشی سپرده ایم و رشته میان ما با گذشتگانمان گسسته است،چرا احساسی را که کلودیوس جیمز ریچ که برای کمپانی هند شرقی کار می کرد و در بغداد با کرپورتر دیدار نمود و گفت:احساس زیبای رسیدن به تخت جمشید را به سختی می توانم شرح دهم ما این احساس را از دست داده ایم؟شما را به تمامی خدایان در ادیان مختلف( ایزد و دی یو و آرات و آگور و دیوا و آتون و ایلو و گوت و الله و یهوه و یایا و نابو نام های خداوندگار در زبانهای فارسی،فرانسوی، آشوری،هلندی، سانسکریت، مصر کهن،سریانی و آلمانی،عربی و عبری،اینکا و کلدانی) دست از تخریب برداریم. رشد و ارتقاء بینش و آگاهی مسئولین و سوق دادن توجه مردم به سوی دارایی های فرهنگی به عنوان پشتوانه محکم بخشی از رسالت عظیم امروز همه ماست که متاسفانه شاید هیجکدام در این حوزه به خوبی و در خور شاُن میراث عمل نکرده ایم. آثار تاریخی به نوعی ارزنده ترین و آموزنده ترین حوادث روزگاران گذشته را افشا می سازند تا در کوره راه زندگانی بشر و با عبرت آموزی از وقایع و رویداد های دورانهای کهن ُحوادث ناگوار تکرار نگردند. نادیده انگاشتن و کم رغبتی نشان دادن به میراث فرهنگی نتیجه ای جز تباهی آن را به همراه نخواهد داشت چیزی که اکنون گرفتار آن شده ایم. (ملتی که تاریخ نداند و از تاریخ نیاموزد ،محکوم به تجربه آن است.)00
تقی | دوشنبه 7 مرداد 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
تقی قاسمیتقی قاسمیعضویت از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com