آبشار آق سو

آبشار آق سو
آبشار آق سو در مرز استان های گلستان و خراسان شمالی واقع شده است و با ارتفاع تقریبی ۱۵ متر، یکی از آبشارهای خزه ای ایران محسوب می شود.آبشار آق سو در مسیر رودخانه چشمه گلستان و درست قبل از تونل گلستان واقع شده است . در جاده گرگان به سمت بجنورد، بعد از تنگه گلو و درست قبل از تونل گلستان، در شمال جاده آسیایی قرار گرفته است. ماشین را کنار پل پارک کرده و با یک پیاده روی سبک از میان درختان جنگلی به آبشار آق سو خواهید رسید. منبع : .beinabein.comبابک | چهارشنبه 7 فروردين 13921165 بازدید
واژه کلیدیآبشار
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390