زاینده رود در سامان

زاینده رود در سامان
در مسیر تیران به سمت شهر کرد با این منظره در ورودی شهر سامان مواجه خواهید شد که بسیار زیبا و آرام بخش میباشد 00
یوسف | سه‌شنبه 17 مرداد 1391
عبدالرضا امیر | سه‌شنبه 17 مرداد 1391 | 00
بله موافق ام با نظر شما
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید