طبیعت افوس

طبیعت افوس
کوهستان های زیبا و پرگل افوس در 165 کیلومتری غرب اصفهان00
مهرداد | يكشنبه 18 تير 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هااصفهان
واژه کلیدیطبیعتافوس
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند