یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار

یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار
آرمان باقرپور نجف آبادجمعه 30 دی 1390 | 12 سال پیشرودخانه بشار از بهم پیوستن آب چندین چشمه در یاسوج جاری میشود و به رود کارون میپیوندد تا به خلیج فارس برسد ...دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکهگیلویه و بویراحمدکلید‌واژهیاسوججادهدهنورودخانهبشار1412 بازدید