یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار

یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار
آرمان باقرپور نجف آبادجمعه 30 دی 1390 | 11 سال پیشرودخانه بشار از بهم پیوستن آب چندین چشمه در یاسوج جاری میشود و به رود کارون میپیوندد تا به خلیج فارس برسد ...دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکهگیلویه و بویراحمدواژه کلیدییاسوججادهدهنورودخانهبشار1364 بازدید