یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار

یاسوج - جاده دهنو - رودخانه بشار
رودخانه بشار از بهم پیوستن آب چندین چشمه در یاسوج جاری میشود و به رود کارون میپیوندد تا به خلیج فارس برسد ...آرمان باقرپور | جمعه 30 دی 13901186 بازدید
آرمان باقرپور نجف آبادهموند از جمعه 30 دی 1390