آب انبار تاریخی روستای سفید شهر (کاشان)

آب انبار تاریخی روستای سفید شهر (کاشان)
محمد رفیعیپنجشنبه 10 آذر 1390 | 12 سال پیشباسلام وعرض ادب خدمت عزیزان :در گذشته دور در زمان حکمرانی شاه عباس صفویی جهت رفاه حال کاروانها وخراجگذان دولتی از شرق تا غرب هسته مرکزی ایران کاروانسراهایی ساخته ودر این مسیر اب انبارهای که از زیر زمین جهت عبور مجرای آب کانالهایی (قنات) تعبیه میشد تا این مخازن در طول سال از آب تغذیه وشارژ شود بطوری که در چند سال گذشته در دهه 60 هنوز تعدادی از این اب انبارها فعال بود اب انبار تاریخی روستای سفید شهر(نصرآباد) از توابع آران وبیدگل شهرستان کاشان از این جمله به شمار میرود که جزئ آثار باستانی به ثبت رسیده وحفاظت شده میباشد... جهت مشاهد موقعیت جغرافیایی آین اب انبار در سایت پانارامیو (گوگل ارت ) به آدرس : panoramio.com مراجعه نماییددسته‌بندیحمام و آب انبارهااصفهانکلید‌واژهانبارتاریخیروستایسفیدشهرکاشان1628 بازدید