گیاهان انگلی در بلور دکان

گیاهان انگلی در بلور دکان
این گیاهان با پیچیده شدن به درختان از آن تغذیه و باعث خشک شدن آن مشودیوسف | سه‌شنبه 16 فروردين 1390
یوسف روحییوسف روحیهموند از دوشنبه 26 شهريور 1386