گیاهان انگلی در بلور دکان

گیاهان انگلی در بلور دکان
این گیاهان با پیچیده شدن به درختان از آن تغذیه و باعث خشک شدن آن مشود00
یوسف | سه‌شنبه 16 فروردين 1390
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386