غار دست ساز خالو حسین

غار دست ساز خالو حسین
امید بهرامی نیادوشنبه 8 آذر 1389 | 13 سال پیشاین غار دست ساز که حاصل تلاش جانفرسا و نستوهانه خالوحسین است از چندین اتاق؛حمام؛قبر وی و ... تشکیل شده و در دشت میگوره که ییلاق عشیره امامی است واقع شده است.این غار بر سر راه شهرستان پاوه به بخش باینگان در مسیر روستای آریت است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهغاردستسازخالوحسین1001 بازدید