چشمه‌های قیر دهلران

چشمه‌های قیر دهلران
حبیب علیمرادیدوشنبه 12 مهر 1389 | 13 سال پیشچشمه‌های قیر دهلران: این چشمه‌ها در شمال شرقی دهلران و به فاصله تقریبی 7 كیلومتری از آن در نزدیكی ساختمان مخروبه‌ی شركت نفت ودر منطقه‌ای دشتی در پای دامنه‌ی سیاه كوه واقع شده است. از این چشمه‌ها قیر به صورت روان همراه با آب از زمین می‌جوشد و پس ازبه هم آمیختن حوضچه‌ی طبیعی سیاه‌رنگی تشكیل می‌دهد واز طریق یك راه خروجی از حوضچه جدا می شود. آب خروجی از چشمه‌ی مركزی سرد بوده و از چشمه ای كه در فاصله‌ی 700 متری از چشمه‌ی اصلی قرار دارد آب گرم گوگرد دار می‌جوشد. این چشمه‌ها آب باریكه‌ای را به وجود می‌آورندكه قیر سیال را با خود حمل می كنند،به نحوی كه نواحی اطراف این چشمه‌ها انباشته از قیر است. آب چشمه‌ها لكه های سبزی را دردل دشت مجاور سیاه كوه به وجود آورده‌اند كه نشان از وجود منابع آبی مذكور دارد. چشمه ی مركزی دارای قطری معادل 9متر و عمق تقریبی 50 سانتی متر می‌باشدكه بسته به تغییرات آب وهوایی قطر حوضچه تغییر پیدا می‌كند. ارتفاع این اثر طبیعی از سطح دریای آزاد 240 متر می‌باشد. دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاایلامواژه کلیدیچشمه‌هایقیردهلران1312 بازدید