آبشار زیبای پشمکی

آبشار زیبای پشمکی
مهدی بایجمعه 18 تير 1389 | 13 سال پیشآبشار پشمکی واقع در 10 کیلومتری جنوب شهر رامیان در روستای پاقلعهدسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانواژه کلیدیآبشارزیبایپشمکی1095 بازدید
عبدل واقعا پشمکیه خیلی قشنگهچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش