زیباییهای کوه های جوزان

زیباییهای کوه های جوزان
جوزان روستایی است با خانه های گلی قدیمی و در دو طبقه یا بالا خانه با دروازه های چوبی بزرگ.ع بهنام | جمعه 21 خرداد 13891146 بازدید
عبدل واقعا زیباستچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 8 سال پیش
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.