ارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان دارویی

ارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان دارویی
ارتفاعات اسفجیر و مراتع زیبا با تنوعی از گیاهان دارویی که متاسفانه به خاطر چرای نامناسب و بی موقع دام در وضعیت فرسایش خاک قرار دارد.آنخ(کاکوتی) - گله پپوک - کاسنی و ... از کیاهان دارویی این کوه است.00
ع بهنام | جمعه 21 خرداد 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.