دشت هویج (لواسان - افجه)

دشت هویج (لواسان - افجه)
دشت هویج(لواسان - افجه)ع بهنام | يكشنبه 26 ارديبهشت 1389
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.