روستای پاجی و میانا

روستای پاجی و میانا
روستاهای پاجی و میانا که بعلت بهم پیوسته شدن به اختصار توسط مردم محلی پاجمیانا خوانده شده و توسط بازدیدکنندگان ناآشنا بعنوان یک روستا شناخته میشود در واقع دو روستای کاملا مجزی با تشکیلات کاملا مجزی بوده که در 90 کیلومتری شهر ساری مرکز استان مازندران و در مرز استان سمنان و در جوار رشته کوههای البرز قرار داشته که به خاطر داشتن طبیعت بکر خود پذیرای مردم طبیعت دوست میباشد . رشته کوههای البرز مانند یک دیوار بزرگ از این دو روستامراقبت کرده و آنهارا مانند دو نگین یک انگشتر در آغوش گرفته است .عباس خورشیدی | دوشنبه 13 ارديبهشت 13891038 بازدید
عباس خورشیدی پاجیهموند از يكشنبه 12 ارديبهشت 1389