کاخ خسرو در نزدیکی قصرشیرین

کاخ خسرو در نزدیکی قصرشیرین
هوشنگ امامیشنبه 4 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشکاخ خسرو بنایی است از دوره ساسانیان که خسرو پرویز پادشاه ساسانی آن را در جوار شهر کنونی قصرشیرین برای همسرش شیرین ساخته است . این کاخ دارای ورودی با جهت شرقی - غربی است که با استفاده از مصالح لاشه سنگ، آجر و گچ روی صفحه به ارتفاع تقریبا 8 متر ساخته شده است. طول این کاخ 284 و عرض آن 98 متر است اما با انجام کاوشهای باستانی ابعاد واقعی آن مشخص خواهد شد. جغرافیا نویسان این بنا را جزء عجایب دنیا دانسته اند چرا که بعد ازهزار و 500 سال، طاق سنگی آن هنوز تخریب نشده است . این عمارت از دو بخش تالار رسمی و خصوصی تشکیل شده است. بخش رسمی دارای تالار ستون دار اتاق گنبد دار، صحن رواق دار و دیوار جلو آن می باشد راه دسترسی به این بخش از طریق پلکانهای دوطرفه ای در ضلع شمالی، شرقی و جنوبی صفحه بوده که امروزه از بین رفته است . بخشی خصوصی نیز شامل خانه هایی است که در مرکز عمارت قرار دارد. اگر چه برخی باستان شناسان این عمارت را بنایی تشریفاتی از دوره عباسی میدانند ولی تمامی جغرافیا نویسان ایران وعرب و به تبع آن پژوهشگران دنیا این بنا را کاخی از زمان خسرو پرویز می دانند که در فاصله های سالهای590تا 628 میلادی حکومت می کرده است. وجه تسمیه شهر قصرشیرین بواسطه همین قصر است که خسرو پرویزبرای همسرش شیرین ساخت، این شهردر 180 کیلومتری غرب کرمانشاه و در نزدیکی مرز عراق قرار دارد. منبع:جام جم آنلاین دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکلید‌واژهکاخخسرونزدیکیقصرشیرین1414 بازدید
هادی جالب وبسیار زیبا بود با تشكر وخسته نباشیدشنبه 4 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیش