قشلاق دیروز ییلاقی خالی از سکنه

قشلاق دیروز ییلاقی خالی از سکنه
قشلاق دیروز ییلاقی خالی از سکنهع بهنام | پنجشنبه 19 فروردين 1389808 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.