آبشار چهارم شیر آباد

آبشار چهارم شیر آباد
این آبشار که به آبشار دوقلو معروف است آبشار چهارم شیر آباد است و دقیقا از دو طرف یک سنگ بزرگ پایین میریزند.00
sina baratpour | جمعه 9 بهمن 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
sina baratpour sina baratpour عضویت از يكشنبه 4 بهمن 1388