آبشار

آبشار
sina baratpour يكشنبه 4 بهمن 1388 | 13 سال پیشآبشار شیر آباد از 7 آبشار (40 و20 و35و25و...متری) تشکیل شده که از بی نظیر ترین آبشارهای ایران محسوب میشود.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهآبشار805 بازدید
نمای ایران با تشکر - لطفا موقعیت این آبشار را مشخص فرماییديكشنبه 4 بهمن 1388 | 13 سال پیش
محمدرضابختیاری لطفا موقعیت این آبشار را مشخص فرمایید يكشنبه 4 بهمن 1388 | 13 سال پیش