دره دارآباد

دره دارآباد
دره دارآباد تهران00
ع بهنام | يكشنبه 29 آذر 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدرهدارآباد
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.