دره و رود خرسان

دره و رود خرسان
بعد از شهرستان لردگان اگر به سمت پشت كوه بختیاری و آبشار آتشگاه حركت كنید وقتی به رودخانه خرسان برسید در محلی كه رودخانه پیچ میخورد این دره زیبا را میبینید كه اگر آن را دامه بدهید مناظر زیبایی پیش روی شماست barzin | شنبه 18 مهر 13881098 بازدید
واژه کلیدیدرهرودخرسان
barzin هموند از شنبه 18 مهر 1388