کوه شمس آباد

کوه شمس آباد
حدفاصل بین شهرستان بروجن و لردگان بعد از گرده بیشه یك جاده فرعی نرسیده به پل كره بس وجود دارد كه ادامه آن به دهستان غیر مسكونی شمس آباد میرسد این دهستان سكنه ای به جزء كشاورزانی كه از لردگان و یا بروجن جهت كار در باغها و مزارع آن میایند ندارد این دهكده جاذبه های فراوانی برای ماهیگیران و طبیعت گردان اصفهانی و سایر شهرستانهای هم جوار فراهم آورده است barzin | شنبه 18 مهر 13881279 بازدید
واژه کلیدیکوهشمسآباد
barzin هموند از شنبه 18 مهر 1388