روستای بوژان ،نیشابور

روستای بوژان ،نیشابور
مرتضی کاشفی دوشنبه 26 مرداد 1388 | 14 سال پیشطبیعت زیبای روستای بوژان کیلومتر 5 جاده نیشابور - مشهددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاخراسان رضویکلید‌واژهروستایبوژاننیشابور1115 بازدید