روستای بوژان ،نیشابور

روستای بوژان ،نیشابور
روستای بوژان , رود كده ای شاد و غزلخوان بوژان در شرق نیشابور . در پناه و غرب قله شیر آباد _ قله ای هم اوج با بینالود _ با مردمی سخت كوش و پر نشاط و جشن آرا . مراسم " كوله تاو " در عروسیها بسیار تماشایی است و یكی از سنتهای قدیمی در این رودكده زیبا و غرلخوان 00
مرتضی کاشفی | دوشنبه 26 مرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مرتضی کاشفی مرتضی کاشفی عضویت از يكشنبه 25 مرداد 1388