منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
سید مجتبی شهیدیيكشنبه 18 مرداد 1388 | 14 سال پیشمنطقه ییلاقی گلندرود : تار عنكبوتی كه توسط مه موجود در فضا كه بصورت قطرات آب درآمده است، همچون توده ای از مروارید خودنمایی می كند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهمنطقهییلاقیگلندرود1088 بازدید