منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
منطقه ییلاقی گلندرود : تار عنكبوتی كه توسط مه موجود در فضا كه بصورت قطرات آب درآمده است، همچون توده ای از مروارید خودنمایی می كند.سید مجتبی | يكشنبه 18 مرداد 1388969 بازدید
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386