جاده پاوه - مریوان

جاده پاوه - مریوان
جاده بسیار زیبایی که شهر پاوه را به مریوان وصل میکند و از شهر نودشه میگذرد. این جاده چون از ارتفاعات میگذرد نیمی از سال بدلیل بارش سنگین برف مسدود میباشد.فرید احمدی | جمعه 9 مرداد 13881233 بازدید
واژه کلیدیجادهپاوهمریوان
فرید احمدی هموند از جمعه 9 مرداد 1388