طبیعت زیبای کردستان

طبیعت زیبای کردستان
این طبیعت وحشی در مسیر بیجار به تكاب خودنمایی می كند.00
سید مجتبی | دوشنبه 22 تير 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید