رنگ طبیعت

رنگ طبیعت
از طبیعت هرانده00
ع بهنام | سه‌شنبه 5 خرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
واژه کلیدیرنگطبیعت
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.