نمای دره هرانده از مسیر غار بورنیک

نمای دره هرانده از مسیر غار بورنیک
نمای دره هرانده از مسیر غار بورنیک00
ع بهنام | سه‌شنبه 5 خرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.