غار چشم فیلی

غار چشم فیلی
غاری شبیه به چشم فیلع بهنام | يكشنبه 27 ارديبهشت 1388674 بازدید
واژه کلیدیغارچشمفیلی
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.