غار چشم فیلی

غار چشم فیلی
غاری شبیه به چشم فیل00
ع بهنام | يكشنبه 27 ارديبهشت 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
واژه کلیدیغارچشمفیلی
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.