تصویردماوند زیبا در دود تهران!

تصویردماوند زیبا در دود تهران!
هوشیار باشیم !دود تهران تا پای دماوند هم رسیده.00
ع بهنام | پنجشنبه 15 اسفند 1387
محمد | پنجشنبه 15 اسفند 138700
خیلی قشنگه ... البته کمی هم آدم رو می ترسونه که کجا داریم زنگی می کنیم .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.