رامیان . جنگل بادو

رامیان . جنگل بادو
جنگل النگ در ارتفاعات 2800 متری شهرستان رامیان و در مسیر جاده رامیان به شاهرود قرار دارد این منطقه در نیمی از سال پوشیده از برف است و تابستان های فوق العاده خنکی دارد00
مهدی | سه‌شنبه 19 آذر 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاگلستان
واژه کلیدیرامیانجنگلبادو
مهدی بایعضویت از پنجشنبه 28 شهريور 1387