آبشار آتشگاه

آبشار آتشگاه
این آبشار زیبا در 240 کیلومتری جنوب اصفهان و 40 كیلومتری جنوب شهر لردگان واقع در جنوب استان چهار محال و بختیاری در دره ای روح افزا به طول 2 كیلومتر قرار گرفته است. مسیر این آبشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان را فضای سرسبز و بی نظیری از انواع درختان و گیاهان جنگلی فراگرفته است. رودخانه خرسان یکی از سرچشمه های اصلی رودخانه بزرگ کارون بوده و از ارتفاعات برفگیر دنا و زاگرس مرکزی در جنوب استان اصفهان و شمال کهگیلویه و بویر احمد سرچشمه گرفته و پس از الحاق چندین رود و چشمه دیگر در استان چهارمحال و بختیاری وارد استان خوزستان می گردد. شیب زیاد و پستی و بلندی های دره روستای قدیمی آتشگاه ، آبشارهای كوچك متعددی را ایجاد كرده است. پیوند عناصر زیبای طبیعی مانند دره،سبز زار و اقلیم مناسب، فضای بسیار فرح بخشی را جهت تفرج در این مكان فراهم می آورد. سراسر بهار و تابستان این آبشار جهت بازدید مناسب است. مهرداد | شنبه 9 آذر 1387981 بازدید
عبدل زیباستسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 8 سال پیش
واژه کلیدیآبشارآتشگاه
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان