سرچشمه اصلی زاینده رود ، تونل اول کوهرنگ

مهرداد زینلیانيكشنبه 26 آبان 1387 | 14 سال پیشاین آبشار از سرازیر شدن آب تونل اول كوهرنگ بوجود آمده است. این تونل جهت انتقال آب چشمه كوهرنگ و دیگر چشمه های اطراف به زاینده رود در سال 1332 در منطقه كوهرنگ و در ارتفاع حدود 2700 متری از سطح دریا و در دل ارتفاعات پایین دست قلل پر برف زردکوه بختیاری ، جاییكه اكنون شهر توریستی چلگرد- مركز شهرستان كوهرنگ قرار دارد، ایجاد گردید. فاصله مرکز کوهرنگ تا شهرکرد 85 کیلومتر و تا اصفهان 185 کیلومتر می باشد. تلاش برای انتقال این آب به ازمنه بسیار دور برمی گردد. در زمان صفویان تلاش برای ایجاد شكاف در كوه كاركنان و انتقال آب، راه به جایی نبرد. (این شكاف كه در نزدیكی تونل است، خود یكی از دیدنی های تاریخی منطقه است) آبشار این تونل و فضاهای بسیار زیبای اطراف آن مناظر بسیار زیبایی را برای هر ببننده ای ایجاد كرده است. در تمام فصول سال – حتی زمستان- به سبب نزدیكی با پیست اسكی چلگرد این مكان مورد بازدید گردشگران قرار می گیرد. دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاواژه کلیدیسرچشمهاصلیزایندهرودتونلاولکوهرنگ1887 بازدید