آبشار سرخه کمر رامیان

آبشار سرخه کمر رامیان
آبشار سرخه کمر واقع در سه کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان با ارتفاع 32 متر00
مهدی | يكشنبه 7 مهر 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهدی بایعضویت از پنجشنبه 28 شهريور 1387