غار کفترخون

غار کفترخون
مجید حیدریشنبه 30 شهريور 1387 | 15 سال پیشغار كفترخون در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده نام ان به خاطر كبوترهایی است كه در ان زندگی می كنند( كفترخون به معنی كبوترخانه است)دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هایزدکلید‌واژهغارکفترخون1303 بازدید