اشکورات

اشکورات
این روستا در منطقه رحیم اباد رودسر واقع گردیده است00
سید امیر | سه‌شنبه 8 مرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید