کوههای سنگان

کوههای سنگان
روستای سنگان در نزدیکی تهران با باغهای میوه و کوهها و آبشارهایش یکی از جاذبه های اطراف تهران است.20
بهروز | شنبه 8 تير 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
واژه کلیدیکوههایسنگان
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.