طلوع بر فراز دماوند

طلوع بر فراز دماوند
بهروز سنگانیيكشنبه 19 خرداد 1387 | 15 سال پیشطلوع خورشید بر فراز نماد ایران، قله دماوند...دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاتهرانکلید‌واژهطلوعفرازدماوند1405 بازدید
نمای ایران خیلی عالیه . سپاسيكشنبه 19 خرداد 1387 | 15 سال پیش
سید امیر با سلام بسیار زیباست لطفا بفرمایید موقعیت دقیق عکاسی کجاستيكشنبه 19 خرداد 1387 | 15 سال پیش