طلوع بر فراز دماوند

طلوع بر فراز دماوند
طلوع خورشید بر فراز نماد ایران، قله دماوند...بهروز | يكشنبه 19 خرداد 13871093 بازدید
نمای ایران خیلی عالیه . سپاسيكشنبه 19 خرداد 1387 | 14 سال پیش
سید امیر با سلام بسیار زیباست لطفا بفرمایید موقعیت دقیق عکاسی کجاستيكشنبه 19 خرداد 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیطلوعفرازدماوند
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.