گنبد جبلیه کرمان

گنبد جبلیه کرمان
گنبد جبلیه كرمان یكی از آثار تاریخی زیبا و از لحاظ معماری بسیار عالی می باشد .00
امین جاودان | شنبه 11 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگنبدجبلیهکرمان
امین جاودان عضویت از شنبه 11 خرداد 1387