دربندسر

دربندسر
پیست اسکی دربندسر در نزدیکی تهران از مکان های پرطرفدار آخر هفته ها در فصل اسکی است.10
بهروز | سه‌شنبه 7 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاتهران
واژه کلیدیدربندسر
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.