کپز

کپز
کپز در نزدیکی مشکین شهربهروز | يكشنبه 5 خرداد 1387735 بازدید
نمای ایران عكس خیلی خوبی است. سپاسيكشنبه 5 خرداد 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیکپز
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.