مزرعه گندم

مزرعه گندم
مزارع سرسبز پارس آباد مغان10
بهروز | شنبه 4 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هااردبیل
واژه کلیدیمزرعهگندم
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.