جزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آن

جزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آن
محمد ارجمندیپنجشنبه 19 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیشبا توجه به ادعاهای جدید شیخ نشین امارات در مورد مالکیت جزایر سه گانه ایرانی برای خود من جالب شد که اهمیت اصلی این جزایر برای چیست . با جستجو به مطالب زیر رسیدم که شاید برای شما نیز جالب باشد . موقعیت جغرافیایی این جزیره در فاصله 22.5 کیلومتری (14 مایلی) از جنوب غربی جزیره قشم ٬ در فاصله 156 کیلومتری (۹۷ مایلی) از شهر بندرعباس ٬ مرکز استان هرمزگان و در فاصله 43.5 کیلومتری (۲۷ مایلی) از شمال شرقی جزیره ابوموسی واقع شده‌است . طول و عرض آن ۹/۳ در ۷۵/۳ کیلومتر ومساحت آن ۳/۱۰ کیلومتر مربع میباش و مرتفع ترین نقطه جزیره تنب بزرگ ۵۳ متر از سطح دریا ارتفاع دارد .این جزیره میان َ۳۴ ْ۵۵ و َ۲۸ ْ۵۵ طول غربی و َ۳۰ ْ۲۶ و َ۳۴ ْ۲۶ عرض شمالی، و در ۳۱ کیلومتری جنوب جزیره قشم واقع است و این کوتاهترین فاصله جزیره تنب با خاک اصلی ایران است. فاصله این جزیره از بندر لنگه کمتر از پنجاه و از جزیره ابوموسی حدود ۵۳ کیلومتر است.تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط منصف خلیج‌فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیکترین کرانه‌های امارت متحده عربی (جزیره حمرا/ جزیره‌الحمر از امیرنشین راس‌الخیمه) ۶۹ کیلومتر است. این جزیره تقریباً گرد و قطر ان در حدود چهار کیلومتر است. خاک جزیره شنی و خشک است. موضوع مالکیت آن در حال حاضر مالکیت جزیره ابوموسی به همراه جزایر تنب در دست ایران است اما ادعاهایی از سوی دولت امارات متحده عربی هر از گاهی مطرح می شود؛ این موضوع از آن جا بر می خیزد که خلیج فارس دریای کم عمقی برای نفت کش ها شمرده می شود زیرا نفت کش ها پس از بارگیری نفت در مخازنشان به شدت سنگین شده و کف آن ها به کف خلیج فارس نزدیک می شود و در نتیجه خطر به گل نشستنشان شدت می گیرد. برای همین است که جزیره خارک به عنوان محل بارگیری نفت کش ها از ایران تعیین شده است. تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفت کش های حامل نفت فاصله میان جزیره ابوموسی و تنب می باشد؛ زیرا این مسیر ژرف ترین مسیر برای نفت کش ها شناخته می شود. در پی جنگ ایران و عراق و بروز جنگ نفت کش ها در خلیج فارس مسئله حفظ امنیت سوخت رسانی برای دولت های صنعتی پیش آمده است که تصمیم بر این گرفته اند این کار را با همکاری متحدان عربشان انجام دهند و از این میان قرعه به نام امارات عربی متحده افتاده است. منابع: ویکیپدیا و project-persia.org دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاهرمزگانکلید‌واژهجزیرهتنببزرگموضوعمالکیت1036 بازدید