آبشار آب سفید الیگودرز

آبشار آب سفید الیگودرز
این آبشار در فاصله 70 كیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز واقع استحمید | سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1387562 بازدید