نقاشی طبیعت

نقاشی طبیعت
ترکیب رنگها در کنار هم و به صورت عمودی به ترتیب از بالا به پایین آبی سبز زرد تداعی کننده تابلوی نقاشی است . این تصویر در مرداد1386 از جلکه آوج واقع در کنار رودخانه آوج گرفته شده - دوربین گوشی نوکیا3230حمید نظری | جمعه 30 فروردين 1387
واژه کلیدینقاشیطبیعت
حمید نظری حمید نظری هموند از جمعه 30 فروردين 1387